Европейската комисия има за цел да накърни брачната институция, семейството, както и суверенността на страните членки на ЕС!

По време на дискусиите в комисията по отношение на „Стратегията за равнопоставеност на ЛГБТ“, които се състояха миналата година, Урсула фон дер Лайен, президент на Европейската комисия, постанови, че нейната цел е да подтикне страните членки на ЕС да „признаят семейните отношения в рамките на ЕС“. Същевременно, президентът на Европейската комисия обяви че, „ако сте родител в една страна, то тогава сте родител във всяка една страна“.

По обективни причини, резултатът от това действие е осиновяването на дете от двама бащи или майки, което е вече въведено в някои страни членки, докато в други, подобно признаване не е разрешено от националното право.

Днес, това обезпокоително обещание се превръща в реалност.

Европейската комисия публикува наскоро предварителни насоки за проекта на „Регламента за признаване на родителската отговорност между страните членки“. Ако бъде приет, това ще бъде обвързващо за всички страни членки на Европейския съюз. Съгласно този регламент, ще бъдем принудени да признаем осиновяването на деца от хомосексуални двойки, които са в съжителство.

Сам по себе си, Европейският съюз иска да ни принуди да приемем регламентите, на които се противопоставя огромна част от гражданите на ЕС.

 Не трябва да позволяваме това да се случи!

Конституциите на много европейски страни определят директно брака като съюз между мъж и жена“. По голямата част от страните членки на ЕС недвусмислено забраняват осиновяването на деца от хомосексуални двойки. Освен това, тези разпоредби са в пълно съответствие с приложимото международно право, включително Всеобщата декларация за правата на човека и Международният пакт за граждански и политически права.

Преди всичко, присъединявайки се към Европейския съюз, не сме дали съгласие за налагане на противоречиво семейно право по волята на по- голямата част от нашите общества. Европейските договори ясно заявяват, че материалното семейно право е заложено в рамките на изключителната компетентност на страните членки. Европейският съюз няма право да се намесва в нашето национално право.

Незабавно трябва да реагираме срещу това незаконно присвояване на правомощия, преди да е станало прекалено късно. Следователно, Ви призоваваме да подпишете петицията до Урсула фон дер Лайен, президент на Европейската комисия, в която изискваме Комисията да уважи законите на страните членки и да премахне пасажа от този противоречив регламент. Европейските комисари трябва да знаят, че не можем да се съгласим с произволно и незаконно налагане на законови разпоредби, които не са базирани на договорите и за които обществата на ЕС не са дали своето съгласие.

До Урсула фон дер Лайен, президент на Европейската комисия

Уважаема, госпожо Президент,

Пишем, за да изразим нашата дълбока загриженост по отношение на факта на започнатата работа по проекта на ЕС „Регламент за признаване на родителската отговорност между страните членки“.

Законодателното предложение на Европейската комисия определя, че всички страни членки на Европейския съюз ще трябва да признаят осиновявания, формализирани в други страни на ЕС. Следователно, страните членки в които националното право не позволява на хомосексуалните двойки да осиновяват деца ще се окажат под процесуален натиск да приемат подобни осиновявания, които са в противовес с техните национални правни системи и ще бъдат принудени да игнорират техните собствени правни принципи, които са отражение на волята на по- голяма част от техните граждани.

Подобни действия нарушават разпоредбите на договорите чрез превишаване на правомощията, предоставени на органите на Европейски съюз от страните членки. Присъединявайки се към ЕС, ни беше гарантирано, че нашето членство в Европейската общност няма да ни накара да се подчиним на натиск за промяна на нашето материално семейно право.

Европейските договори посочват, че материалното семейно право е заложено в рамките на изключителната компетентност на страните членки. Начинът на признаване, кой може и кой не може да бъде съпруг/а или родител в съответствие с правото е съставна част на семейното право, което е изключителната компетентност на националните разпоредби.

Следователно, свободата на страните членки да приемат свое собствено семейно право, включва възражение срещу предоставянето на привилегии на хомосексуалните двойки, които са дадени на брачни двойки, е в пълно съответствие с правото на ЕС. Съдът на Европейския съюз с решение от 16тидекември, 2008 (номер на делото C-C-524/06) заявява че, „Всъщност принципът на недопускане на дискриминация, без значение дали се основава на член 12 ЕО или на член 43 ЕО, изисква да не се третират по различен начин сходни положения и да не се третират еднакво различни положения“.

При тези обстоятелства, ние категорично призоваваме Вас и цялата Европейска комисия да уважава договорите и законите на страните членки и гореспоменатият противоречив проект за регламент да бъде оттеглен. Ако бъде приет, този регламент би представлявал сериозно нарушение на правомощията, поверени на Европейския съюз от страните членки и нарушение на техните права да приемат закони в съответствие с волята на техните граждани.

Искрено ваши,
Гражданите на Европейския съюз