Select Page

Europska komisija ima za cilj narušiti instituciju braka, obitelji, kao i suverenitet država članica EU-a!

Tijekom rasprava odbora o “strategiji jednakosti LGBT -a” u EU-u koje su se održale prošle godine, Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, izjavila je da je njihova svrha prisiliti države članice EU-a da “priznaju obiteljske odnose u EU-u”. Tada je predsjednica EK-a izravno izjavila da, “ako ste roditelj u jednoj zemlji, roditelj ste u svakoj zemlji.”

To zapravo rezultira priznavanjem posvojenja djeteta od strane dvaju očeva ili majki, što je već uspostavljeno u nekim državama članicama, dok u drugima takvo priznavanje nije dopušteno nacionalnim zakonom.

Danas to zabrinjavajuće obećanje postaje stvarnost.

Europska komisija nedavno je objavila preliminarne smjernice za nacrt “uredbe o priznavanju roditeljstva između država članica”. Ako se donese, bit će obvezujuća za sve države članice Europske unije. Sukladno toj uredbi, bili bismo prisiljeni priznati usvajanje djece od strane homoseksualnih parova koji žive u životnoj zajednici.

Time nas Europska unija želi prisiliti da prihvatimo uredbe kojima se protivi velika većina građana EU-a.

 Ne smijemo dopustiti da se to dogodi!

Ustavi mnogih europskih zemalja izravno definiraju brak kao “zajednicu muškarca i žene”. Velika većina država članica EU-a izričito zabranjuje usvajanje djece od strane homoseksualnih parova. Štoviše, te su odredbe u potpunosti u skladu s primjenjivim međunarodnim pravom, uključujući Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

Prije svega, pridružujući se Europskoj uniji, nismo dali nikakav pristanak za nametanje obiteljskog zakona suprotnog volji većine naših društava. Europski ugovori jasno određuju da je materijalno obiteljsko pravo u isključivoj nadležnosti država članica. Europska unija nema ovlasti miješati se u naš nacionalni zakon.

Moramo hitno reagirati protiv tog nezakonitog prisvajanja vlasti, prije nego što bude prekasno. Stoga vas potičemo da potpišete peticiju za Ursulu von der Leyen, predsjednicu Europske komisije, u kojoj zahtijevamo da Komisija poštuje zakone država članica i odbaci donošenje takve kontroverzne uredbe. Povjerenici EU-a moraju znati da se ne slažemo s proizvoljnim i nezakonitim nametanjem zakonskih odredbi, koje se ne temelje na Ugovorima i na koje društva zemalja EU-a nisu pristala.

Za Ursulu von der Leyen, predsjednicu Europske komisije

Poštovana gospođo predsjednice,

pišemo kako bismo izrazili duboku zabrinutost u vezi s činjenicom da su započeti radovi na nacrtu „uredbe o priznavanju roditeljstva između država članica“ EU-a.

Zakonskim prijedlogom Europske komisije propisano je da će sve države članice Europske unije morati priznati posvojenja formalizirana u drugim zemljama EU-a. Stoga će se države članice u kojima nacionalno zakonodavstvo ne dopušta homoseksualnim parovima usvajanje djece naći pod proceduralnim pritiskom da prihvate takva posvojenja koja su u suprotnosti s njihovim nacionalnim pravnim sustavom i biti prisiljene zanemariti vlastita pravna načela, koja su odraz volje većine njihovih građana.

Takve radnje krše odredbe Ugovora prekoračenjem ovlasti dodijeljenih tijelima Europske unije od strane država članica. Ulaskom u EU, bili smo sigurni da nas članstvo u Europskoj zajednici neće podvrgavati nikakvim pritiscima da promijenimo svoj materijalni obiteljski zakon.

Ugovori EU-a navode da je materijalno obiteljsko pravo u isključivoj nadležnosti država članica. Pitanje priznavanja tko može, a tko ne može biti supružnik ili roditelj u skladu sa zakonom, dio je obiteljskog zakona, koji je u isključivoj nadležnosti nacionalnih odredbi.

Stoga je sloboda država članica da donose vlastite obiteljske zakone, uključujući prigovor protiv odobravanja povlastica homoseksualnim parovima koje su dane bračnim parovima, u potpunosti u skladu sa zakonom EU-a. Sud Europske unije u presudi od 16. prosinca 2008. (spis predmeta C-C-524/06) izjavio je da, “načelo nediskriminacije, koje se temelji na člancima 12 EZ-a i 43 EZ-a, zahtijeva da se s usporedivim situacijama ne smije postupati drukčije i da se s različitim situacijama ne smije postupati isto”.

Prema tome, kategorički pozivamo vas i cijelu Europsku komisiju da poštujete Ugovore i zakone država članica te povučete gore spomenuti kontroverzni nacrt uredbe. Ako se usvoji, ta bi uredba predstavljala ozbiljnu povredu ovlasti koje su Europskoj uniji dale države članice i povrijedila bi njihovo pravo donošenja zakona u skladu s voljom njihovih građana.

 

S poštovanjem,
građani Europske unije