Select Page

Az Európai Bizottság célkeresztbe vette a házasság és a család intézményét, továbbá a Unió tagállamainak szuverenitását!

Az Európai Unió “LMBT Egyenlőség Stratégiájának” tavalyi bizottsági vitája során Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kimondta, hogy céljuk az unió tagállamait “a családi kapcsolatok elismerésére” kényszeríteni. Akkortájt a Bizottság elnöke azt is egyenesen kijelentette, hogy “aki az egyik országban szülő, minden országban szülő”.

Ez lényegében egyenlő a két apa vagy két anya általi örökbefogadások elismerésével, amit bár néhány tagállam már intézményesített, más tagállamok nem törvényesítenek.

Mára valóra válni látszik ez az aggasztó ígéret.

Az Európai Bizottság nemrégiben nyilvánosságra hozta az előkészítő iránymutatását a “szülőség tagállamok közötti elfogadásáról szóló határozat” tervezetéhez. Ha elfogadják, az Európai Unió minden tagállama részére kötelező lesz. A szabályozást követően rá leszünk kényszerítve, hogy elfogadjuk a gyermekek homoszexuális párok általi örökbefogadását.

Ily módon az Európai Unió ránk akarja erőltetni egy olyan szabályozás elfogadását, ami szöges ellentétben áll a Unió polgárai nagy részének meggyőződésével.

Ezt nem engedhetjük!

Az európai országok alkotmányainak jó része egyértelműen “egy férfi és egy nő szövetségeként” definiálja a házasságot. Az EU tagállamainak többsége kifejezetten tiltja a gyermekek homoszexuális pároknak történő örökbeadását. Mi több, ezek a szabályozások tökéletes összhangban vannak az alkalmazandó nemzetközi joggal, beleértve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát.

Legfőképp pedig, az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkor nem egyeztünk bele olyan családjogi változtatásokba, melyeket a társadalmunk nagy része nem tud elfogadni. Az Európai Unió szerződései egyértelműen leírják, hogy a családügy a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Európai Uniónak nincs joga beavatkozni a nemzeti jogszabályainkba

Sürgősen reagálnunk kell erre a jogszabályellenes hatalmi túlkapásra, mielőtt még túl késő lenne. Ezért kérjük, írja alá Ursula von der Leyen-nek, az Európai Bizottság elnökének címzett petíciónkat, amelyben arra kérjük a Bizottságot, hogy tartsák tiszteletben a tagállamok törvényeit és utasítsák el ezt az ellentmondásos szabályozást. Az EU biztosainak tisztában kell lenniük azzal, hogy nem értünk egyet az önkényes és megkérdőjelezhető jogszabályalkotással, melyek nem az uniót létrehozó szerződések alapján működnek, és melyekkel az Unió országai és azok népei nem értenek egyet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részére

Tisztelt Elnök asszony!

Mély aggodalmunkat szeretnénk kifejezni a “szülőség tagállamok közötti elismerése” című tervezethez fűződő munkájuk elindulásával kapcsolatban.

Az Európai Bizottság jogszabályjavaslata megkívánja az Európai Unió tagállamaitól, hogy  az Unió bármely országában hivatalosan elfogadott örökbefogadásokat maguk is elismerjék. Ily módon azok a tagállamok, melyek nemzeti törvényei nem engedik a gyermekek homoszexuális párok általi örökbefogadását, eljárási nyomásnak lesznek kitéve az ilyen örökbefogadások elismerése kapcsán, ami egyben az emberek többségének akaratát tükröző nemzeti jogszabályaikkal is ellentétes lépésekre kényszeríti őket.

Ezek a lépések ellentétesek az unió szerződéseiben olvasható kompetenciákkal, mivel túllépik az Európai Unió intézményeire a tagállamok által ruházott meghatalmazást. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkor biztosítottak minket afelől, hogy az európai közösségbeli tagságunk nem jelenti azt, hogy nyomásgyakorlás hatására változtatnunk kelljen a családokat érintő jogszabályokon. 

Az EU szerződései leszögezik, hogy a családügy érdemi szabályozása a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Annak eldöntése, hogy ki lehet vagy nem lehet törvényesen házastárs vagy szülő, olyan eleme a családjognak, ami teljes egészében a nemzeti jogszabályalkotás alá tartozik.

Következésképpen a tagállamok saját családjogi szabályozásának szabadsága, beleértve a homoszexuális pároknak a házasságban élő párokhoz hasonló jogok biztosítását vagy annak ellenzését, teljesen összhangban áll az unió jogszabályaival. Az Európai Unió Bíróságának 2008. december 16-án (C-C-524/06 számú ügyben) hozott ítéletében egyértelműen olvashatjuk, hogy “a diszkriminációmentesség elve, melyek alapja az EK 12. és 43. cikke, megkívánja, hogy a összehasonlítható helyzeteket ne kezeljék eltérően, és az eltérő helyzeteket ne kezeljék ugyanúgy”.

A leírtak alapján nyomatékosan kérjük Önt és az Európai Bizottságot, hogy tartsák tiszteletben az Európai Uniót létrehozó szerződéseket és a tagállamok törvényeit, továbbá vonják vissza a fent említett  ellentmondásos rendelettervezetet. Amennyiben azt elfogadják, súlyosan csorbul a tagállamok által az Európai Uniónak adott felhatalmazás, továbbá sértené a tagállamok azon jogát, hogy az állampolgáraik akaratát tükröző jogszabályokat alkossanak.

 

                                               Üdvözlettel:

az Európai Unió polgárai