Select Page

Europos Komisija siekia pakenkti santuokai, šeimai ir ES valstybių narių suverenitetui!

Praėjusiais metais vykusiose komitetų diskusijose dėl ES „LGBT asmenų lygybės strategijos“, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad jos tikslas yra priversti ES valstybes nares „pripažinti šeiminius santykius ES“. Tuo metu EK pirmininkė tiesiogiai pareiškė, kad „jei esate tėvas vienoje šalyje, esate tėvas visose šalyse“.

Iš esmės, tai lemia dviems tėvams arba dviems motinoms galimybę įsivaikinti, kas jau įteisinta kai kuriose valstybėse narėse, tačiau kitose, tokios galimybės ir pripažinimo neleidžia nacionalinė teisė.

Šiandien, šis nerimą keliantis pažadas tampa realybe.

Neseniai Europos Komisija paskelbė „Reglamento dėl valstybių narių tėvystės pripažinimo“ projekto preliminarias gaires. Jei jis bus patvirtintas, tuomet bus privalomas visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Pagal šį reglamentą, būtume priversti pripažinti kartu gyvenančių homoseksualių porų teisę įsivaikinti.

Europos Sąjunga nori mus priversti priimti reglamentus, kuriems priešinasi didžioji dauguma ES piliečių.

 Negalime leisti, kad taip atsitiktų!

Daugelio Europos šalių konstitucijos, santuoką tiesiogiai apibrėžia kaip „vyro ir moters sąjungą“. Didžioji dauguma ES valstybių narių, aiškiai draudžia homoseksualioms poroms įsivaikinti vaikus. Be to, šios nuostatos visiškai atitinka galiojančią tarptautinę teisę, įskaitant Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą.

Stodami į Europos Sąjungą, mes nedavėme jokio sutikimo įvesti šeimos teisių įstatymą priešingą daugumos mūsų visuomenės valiai. Europos sutartyse aiškiai nustatyta, kad materialinė šeimos teisė  priklauso išimtinei valstybių narių jurisdikcijai.  Europos Sąjunga neturi įgaliojimų kištis į mūsų nacionalinę teisę.

Kol dar nevėlu, turime skubiai reaguoti į šį neteisėtą valdžios savinimąsi. Todėl raginame jus pasirašyti peticiją, skirtą Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen, kurioje reikalaujame, kad Komisija gerbtų valstybių narių įstatymus ir nepriimtų tokio prieštaringo reglamento. ES komisarai turi žinoti, kad mes nesutinkame su savavališku ir neteisėtu teisinių nuostatų, kurie nėra pagrįsti Sutartimis ir dėl kurių ES šalių visuomenės nesutiko, įvedimu.

Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen

Gerbiama pirmininke,

Rašome norėdami išreikšti savo didelį susirūpinimą dėl to, kad pradedami ES projekto „Reglamento dėl valstybių narių tėvystės pripažinimo“ parengiamieji darbai.

Europos Komisijos teisėkūros pasiūlyme numatyta, kad visos Europos Sąjungos valstybės narės turės pripažinti įvaikinimus, įformintus kitose ES šalyse. Todėl, valstybės narės, kuriose pagal nacionalinę teisę homoseksualioms poroms draudžiama įsivaikinti, patirs procesinį spaudimą priimti tokius įvaikinimus, kurie prieštarauja jų nacionalinei teisinei sistemai ir bus priversti ignoruoti savo pačių teisinius principus, kurie yra daugumos piliečių valios atspindys.

Tokie veiksmai pažeidžia Sutarčių nuostatas, viršydami valstybių narių suteiktus įgaliojimus Europos Sąjungos įstaigoms. Stojant į ES, buvo užtikrinta, kad narystė Europos bendrijoje nedarys jokio spaudimo pakeisti savo materialinę šeimos teisę.

ES sutartyse nurodoma, kad materialinė šeimos teisė išskirtinai priklauso valstybių narių jurisdikcijai. Pripažinimo klausimas, kas pagal įstatymą gali ir kas negali būti sutuoktinis ar tėvai, yra šeimos teisės elementas, kuris išskirtinai priklauso nacionalinių nuostatų jurisdikcijai.

Todėl, valstybių narių laisvė priimti savo šeimos įstatymus, įskaitant prieštaravimą homoseksualioms poroms suteikti tokias pačias privilegijas, kurios suteiktos sutuoktiniams, visiškai atitinka ES teisę. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2008 m. gruodžio 16 d.  nutartyje (bylos numeris C-C-524/06) paskelbė, kad „nediskriminavimo principe, kurio pagrindas yra EB 12 ir 43 straipsniai, reikalaujama, kad ne tik panašios situacijos nebūtų traktuojamos skirtingai, bet ir skirtingos situacijos neturėtų būti traktuojamos vienodai“.

Mes kategoriškai raginame jus ir visą Europos Komisiją gerbti valstybių narių sutartis ir įstatymus, bei atsiimti minėtą prieštaringai vertinamą parengiamąjį reglamento projektą. Priėmus šį reglamentą, būtų padarytas rimtas valstybių narių Europos Sąjungai suteiktos valdžios pažeidimas ir kartu pažeista jų teisė priimti įstatymus pagal savo piliečių valią.

 

Pagarbiai,
Europos Sąjungos piliečiai