Select Page

Eiropas Komisijas mērķis ir vājināt laulības un ģimenes nozīmīgumu, kā arī ES dalībvalstu suverenitāti!

Komiteju diskusiju laikā, kur tiek apspriestas ES “LGBT līdztiesības stratēģijas”, kas notika pagājušajā gadā, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Ursula fon der Lejena paziņoja, ka viņu mērķis ir piespiest ES dalībvalstis “atzīt ģimenes attiecības ES”.  Tajā laikā EK prezidents izteica tiešu paziņojumu, ka “ja jūs esat vecāks vienā valstī, jūs esat vecāks visās valstīs”.

Tas faktiski nozīmē, ka divi tēvi vai divas mātes var adoptēt bērnu, kas jau dažās dalībvalstīs ir noticis, turpretī citās dalībvalstīs šāda atzīšana valsts tiesību aktos nav atļauta.

Šodien šis satraucošais solījums kļūst par realitāti.

Eiropas Komisija nesen ir publicējusi provizoriskas vadlīnijas projektam “Regula par vecāku atzīšanu starp dalībvalstīm”. Ja šī regula tiks pieņemta, tā būs saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Saskaņā ar šo regulu mēs būtu spiesti atzīt bērnu adopcijas atļaušanu homoseksuāliem pāriem, kuri nav noslēguši laulību.

Eiropas Savienība vēlas mūs piespiest pieņemt noteikumus, pret kuriem iebilst lielākā daļa ES pilsoņu.

 Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas notiek!

Daudzu Eiropas valstu konstitūcija precīzi definē laulību kā “vīrieša un sievietes savienību”. Lielākā daļa ES dalībvalstu nepārprotami aizliedz adopciju homoseksuāliem pāriem. Turklāt šie noteikumi pilnībā atbilst spēkā esošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai un Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.

Turklāt, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs nedevām piekrišanu uzspiest citādākas ģimenes tiesības pretēji mūsu sabiedrības vairākuma gribai. Eiropas likumdošanā ir skaidri noteikts, ka ģimenes substantīvs likums ir dalībvalstu ekskluzīvā jurisdikcijā. Eiropas Savienībai nav pilnvaru iejaukties mūsu valsts likumdošanā.

Pirms nav par vēlu, mums ir steidzami jāreaģē uz šāda veida nelikumīgās varas piešķiršanu. Tāpēc mudinām parakstīt petīciju, kas ir adresēta Eiropas Komisijas prezidentei Ursulai fon der Lejenai, kurā mēs pieprasām, lai Komisija ievēro dalībvalstu likumdošanu un atceļ šādas pretrunīgi vērtētas regulas pieņemšanu. ES komisāriem ir jāzina, ka mēs nepiekrītam patvaļīgai un nelikumīgai tādu tiesību normu uzspiešanai, kuru pamatā nav Līgumi un kurām ES valstu sabiedrība nepiekrita.

Ursulai fon der Lejenai, Eiropas Komisijas priekšsēdētājai

Augsti godātā Prezidentes kundze!

Mēs vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par faktu, ka ir uzsākts darbs pie ES projekta “Regula par vecāku atzīšanu starp dalībvalstīm”.

Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikums paredz, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jāatzīst adopcijas, kas ir oficiāli noformētas citās ES valstīs. Tādēļ dalībvalstīm, kurās valsts tiesību akti homoseksuāliem pāriem neatļauj adoptēt bērnus, procesuālā spiediena dēļ nāksies pieņemt šādus adopcijas gadījumus, kas ir pretrunā ar viņu valsts tiesību sistēmām; viņi būs spiesti ignorēt savus tiesību principus, kas atspoguļo pilsoņu vairākuma gribu.

Šādas darbības pārkāpj Līgumu noteikumus un pārsniedz pilnvaras, kuras dalībvalstis piešķīra Eiropas Savienības struktūrām. Kad mēs iestājāmies ES, mums tika apsolīts, ka dalība Eiropas kopienā neradīs mums spiedienu mainīt ģimenes substantīvās tiesības.

ES līgumos ir noteikts, ka ģimenes substantīvās tiesības ir dalībvalstu ekskluzīvā jurisdikcijā. Jautājums par to, kurš drīkst un kurš nedrīkst noslēgt laulības vai kļūt par vecākiem saskaņā ar likumu, ir ģimenes tiesību elements, kas ir tikai konkrētas valsts tiesību aktu jurisdikcijā.

Tāpēc dalībvalstu brīvība pieņemt savus ģimenes tiesību aktus, tostarp iebildums pret to, lai piešķirtu homoseksuāliem pāriem precēto pāru privilēģijas, pilnībā atbilst ES tiesību aktiem. Eiropas Savienības Tiesa 2008. gada 16. decembra spriedumā (lietas materiāls C-C-524/06) noteica, ka “nediskriminācijas princips, kura pamatā ir EK 12. un 43. pants, nosaka ka salīdzināmās situācijās nedrīkst izturēties atšķirīgi un pret dažādām situācijām nedrīkst izturēties vienādi “.

Tāpēc mēs stingri aicinām Jūs un visu Eiropas Komisiju ievērot dalībvalstu līgumus un likumus un atsaukt iepriekšminēto pretrunīgi vērtēto regulas projektu. Ja šī regula tiktu pieņemta, tad pilnvaras, kuras dalībvalstis ir piešķīrušas Eiropas Savienībai, tiktu nopietni pārkāptas, un šāda rīcība pārkāptu viņu tiesības pieņemt likumus saskaņā ar savu pilsoņu gribu.

 

                                               Ar cieņu
Eiropas Savienības pilsoņi