Select Page

Comisia Europeană își propune să afecteze instituția căsătoriei, a familiei precum și suveranitatea Statelor Membre EU!

În timpul discuțiilor de comitet pe tema „Strategia pentru Egalitatea LGBT” ce au avut loc anul trecut, Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene, a declarat că scopul său este să forțeze Statele Membre EU să  „recunoscă relațiile familiale în cadrul EU”. La acel moment, Președintele Comisiei Europene a declarat că „dacă ești părinte într-o țară, ești părinte în toate țările.”

Efectiv, aceasta va rezulta în recunoașterea adopției unui copil de către doi tați sau două mame, fapt ce a fost instituit în anumite State Membre, pe când în altele nu este permis de către legislația națională.

Astăzi, această promisiune îngrijorătoare devine realitate.

Comisia Europeană a publicat recent ghidurile preliminare pentru schița “Regulamentului privind recunoașterea părinților între Statelor Membre”. O dată adoptat, va fi obligatoriu pentru toate Statele Membre ale Uniunii. În conformitate cu acest regulament, am fi obligați să recunoaștem adoptarea copiilor de către cuplurile homosexuale care trăiesc în concubinaj.

Ca atare, Uniunea Europeană vrea să ne oblige să acceptăm reglementări cărora li se opun marea majoritate a cetățenilor UE.

 Nu trebuie să permitem acest lucru să se întâmple!

Constituțiile multor țări europene definesc direct căsătoria ca „o uniune a unui bărbat și a unei femei”. Marea majoritate a statelor membre UE interzic în mod expres adoptarea copiilor de către cuplurile homosexuale. Mai mult, aceste prevederi sunt în deplină conformitate cu legislația internațională aplicabilă, inclusiv Declarația universală a drepturilor omului și Pactul internațional privind drepturile civile și politice.

Mai ales, când am aderat la Uniunea Europeană, nu am oferit niciun consimțământ pentru a impune dreptul familiei contrar voinței majorității societăților noastre. Tratatele europene prevăd în mod clar că dreptul material al familiei se află în jurisdicția exclusivă a statelor membre. Uniunea Europeană nu are autoritatea de a interfera cu legislația noastră națională.

Trebuie să reacționăm urgent împotriva acestei însușiri ilegale a puterii, înainte de a fi prea târziu. Prin urmare, vă încurajăm să semnați petiția către Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, în care solicităm Comisiei să respecte legile statelor membre și să respingă adoptarea unui astfel de regulament controversat. Comisarii UE trebuie să știe că nu suntem de acord cu o impunere arbitrară și ilegală a prevederilor legale, care nu se bazează pe tratate și pe care societățile din țările UE nu le-au acceptat.

Către Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene

Stimată doamnă Președintă,

Vă scriem pentru a ne exprima profunda îngrijorare legată de începerea lucrărilor la proiectul UE „regulament privind recunoașterea părinților între statele membre”.

Propunerea legislativă a Comisiei Europene prevede că toate statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să recunoască adopțiile formalizate în alte țări ale UE. Prin urmare, statele membre în care legislația națională nu permite cuplurilor homosexuale să adopte copii se vor afla sub presiune procedurală pentru a accepta astfel de adopții care sunt contrare sistemelor juridice naționale și vor fi forțați să ignore propriile lor principii juridice, care sunt reflectarea voinței majorității cetățenilor săi.

Astfel de acțiuni încalcă dispozițiile tratatelor prin depășirea autorității conferite organelor Uniunii Europene de către statele membre. Astfel de acțiuni încalcă dispozițiile tratatelor prin depășirea autorității conferită organelor Uniunii Europene de către statele membre.

Tratatele UE specifică faptul că dreptul substanțial al familiei se află în jurisdicția exclusivă a statelor membre. Problema recunoașterii cine poate și cine nu poate fi soț sau părinte în conformitate cu legea este un element al dreptului familiei, care se află în jurisdicția exclusivă a dispozițiilor naționale.

Prin urmare, libertatea statelor membre de a adopta propria lor lege a familiei, inclusiv obiecția împotriva acordării cuplurilor homosexuale privilegii acordate cuplurilor căsătorite, este în deplină conformitate cu legislația UE.   Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea din 16 decembrie 2008 (dosarul nr. C-C-524/06) a declarat că „principiul nediscriminării, care își are baza în articolele 12 CE și 43 CE, impune că situațiile comparabile nu trebuie tratate diferit și că situațiile diferite nu trebuie tratate în același mod „.

Că atare, vă chemăm pe dumneavoastră și întreaga Comisie Europeană să respectați tratatele și legile statelor membre și să retrageți proiectul cu regulament controversat menționat anterior.   Dacă ar fi adoptat, acest regulament ar constitui o încălcare gravă a autorității deținute de Uniunea Europeană de către statele membre și ar încălca dreptul lor de a adopta legi în conformitate cu voința cetățenilor lor.

 

 Cu stimă,
Cetățeni ai Uniunii Europene