Select Page

Evropska komisija želi poseči in zmanjšati pomen zakonske zveze, družine in suverenosti držav članic EU!

Med razpravami odbora o “Strategiji enakosti LGBT skupnosti”, ki so potekale lani, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila, da je njen namen prisiliti države članice EU, da “priznajo družinske odnose v EU” . Takrat je predsednik Evropske komisije neposredno izjavil, da “če ste starš v eni državi, ste starš v vsaki državi.”

Posledica tega je priznanje posvojitve otroka s strani dveh očetov ali dveh mater, kar je bilo v nekaterih državah članicah že uvedeno, medtem ko nacionalno pravo v drugih državah takšnega priznanja ne dovoljuje.

Danes ta zaskrbljujoča obljuba postaja resničnost.

Evropska komisija je nedavno objavila predhodne smernice za osnutek „uredbe o priznavanju starševstva med državami članicami“. Če bo sprejeta, bo zavezujoča za vse države članice Evropske unije. V skladu s to uredbo bi bili prisiljeni priznati posvojitve otrok s strani homoseksualnih parov, ki živijo v svobodni zvezi ali izvenzakonski skupnosti.

Kot taka nas želi Evropska unija prisiliti, da sprejmemo predpise, ki jim nasprotuje velika večina državljanov EU.

 Ne smemo dovoliti, da se to zgodi!

Ustave mnogih evropskih držav zakonsko zvezo neposredno opredeljujejo kot “zvezo moškega in ženske”. Velika večina držav članic EU izrecno prepoveduje posvojitev otrok s strani homoseksualnih parov. Poleg tega so te določbe v celoti skladne z veljavnim mednarodnim pravom, vključno z Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah.

In kar je najpomembneje, pred vstopom v Evropsko unijo nismo dali nobenega soglasja, da nam vsilijo družinsko pravo, ki je v nasprotju z voljo večine državljanov v naših državah. Evropske pogodbe jasno določajo, da je materialno družinsko pravo v izključni pristojnosti držav članic. Evropska unija nima pristojnosti za poseganje v našo nacionalno zakonodajo.

Nujno se moramo odzvati proti tej nezakoniti prilastitvi oblasti, še preden bo prepozno. Zato vas pozivamo, da podpišete peticijo, namenjeno Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije, v kateri zahtevamo, da Komisija spoštuje zakone držav članic in zavrne sprejetje tako sporne uredbe. Pooblaščenci UE morajo vedeti, da se ne strinjamo s samovoljno in nezakonito uvedbo pravnih predpisov, ki ne temeljijo na Pogodbah in za katere družbe držav EU niso dale privolitev.

Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije

Spoštovana gospa predsednica,

Pišemo, da izrazimo globoko zaskrbljenost zaradi dejstva, da se že razpravlja o osnutku „EU uredbe o priznavanju starševstva med državami članicami“.

Zakonodajni predlog Evropske komisije določa, da bodo morale vse države članice Evropske unije priznati posvojitve, ki so bile formalizirane v drugih državah EU. Zato se bodo države članice, v katerih nacionalna zakonodaja homoseksualnim parom ne dovoli posvojitve otrok, znašle pod postopkovnim pritiskom, da sprejmejo in priznajo posvojitve, ki so v nasprotju z njihovimi nacionalnimi pravnimi sistemi, in bodo prisiljene ignorirati lastna pravna načela, ki so odraz volje večine njihovih državljanov.

Takšna dejanja kršijo določbe pogodb, saj presegajo pooblastila, ki so jih organom Evropske unije podelile države članice. Ob vstopu v EU smo bili prepričani, da nas članstvo v Evropski skupnosti ne bo podvrglo nobenemu pritisku, da bi spremenili materialno družinsko pravo.

Pogodbe EU določajo, da je materialno družinsko pravo v izključni pristojnosti držav članic. Vprašanje priznanja, kdo je lahko in kdo ne zakonec ali starš v skladu z zakonom, je del družinskega prava, ki je v izključni pristojnosti nacionalne zakonodaje.

Zato je svoboda držav članic, da sprejmejo svoje lastne družinske zakone, vključujoč ugovor proti dodelitvi homoseksualnim parom privilegijev, ki jih imajo poročeni pari, v celoti skladna z zakonodajo EU. Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 16. decembra 2008 (številka zadeve C-C-524/06) razglasilo, da “načelo nediskriminacije, ki temelji na členih 12 ES in 43 ES, zahteva da se primerljive situacije ne smejo obravnavati na drugačen način in da se različne situacije ne smejo obravnavati na enak način “.

Kot taki vas in celotno Evropsko komisijo kategorično pozivamo, da spoštujete pogodbe in zakone držav članic in umaknete omenjeni sporni osnutek uredbe. Če bo ta uredba sprejeta, bo pomenila hudo kršitev pooblastil držav članic Evropske unije in bo kršila njihovo pravico do sprejetja zakonov v skladu z voljo njihovih državljanov

 

S spoštovanjem,
Državljani Evropske unije